עמותת רקמ"ה - רשת קהילות משימתיות

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת בארץ תופעה של הקמת קהילות משימתיות, אשר מונות כיום כבר מעל 100 קהילות חיים. הקהילות הללו הן קבוצות בוגרות הבוחרות, כמשימת חיים, לחיות באזורי פריפריה חברתית-עירונית וליצור יחד עם שותפים מהמקום תהליכי צמיחה קהילתיים, תוך חיזוק הכוחות הקיימים בקהילה.
הקהילות המשימתיות מפעילות פרויקטים בתחומים שונים, מתוך מטרה לצמצם פערים חברתיים וחינוכיים. הפעילויות נעשות בשיתוף האוכלוסייה המקומית והרשויות המקומיות והן מותאמות לצורכי כל מקום ומקום. הפרויקטים מופעלים במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות, ביניהם: מועדוני נוער, מרכזי למידה, מרכזים לילדים ולנוער בסיכון, וכדומה. נושאי הפעילות כוללים, בין היתר, נושאים חינוכיים, חברתיים ותרבותיים וכן פיתוח מודעות לסביבה ירוקה ובת-קיימא, עבודה עם בעלי מוגבלויות, הפעלת מתנדבים, פיתוח מנהיגות ועוד. הקהילות מגוונות באופיין ומורכבות מקשת רחבה של קבוצות אוכלוסייה המייצגות את הזרמים השונים בחברה הישראלית.

שנת השירות הקהילתית

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת בארץ תופעה של הקמת קהילות משימתיות, אשר מונות כיום כבר מעל 100 קהילות חיים. הקהילות הללו הן קבוצות בוגרות הבוחרות, כמשימת חיים, לחיות באזורי פריפריה חברתית-עירונית וליצור יחד עם שותפים מהמקום תהליכי צמיחה קהילתיים, תוך חיזוק הכוחות הקיימים בקהילה.

הקהילות המשימתיות מפעילות פרויקטים בתחומים שונים, מתוך מטרה לצמצם פערים חברתיים וחינוכיים. הפעילויות נעשות בשיתוף האוכלוסייה המקומית והרשויות המקומיות והן מותאמות לצורכי כל מקום ומקום. הפרויקטים מופעלים במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות, ביניהם: מועדוני נוער, מרכזי למידה, מרכזים לילדים ולנוער בסיכון, וכדומה. נושאי הפעילות כוללים, בין היתר, נושאים חינוכיים, חברתיים ותרבותיים וכן פיתוח מודעות לסביבה ירוקה ובת-קיימא, עבודה עם בעלי מוגבלויות, הפעלת מתנדבים, פיתוח מנהיגות ועוד. הקהילות מגוונות באופיין ומורכבות מקשת רחבה של קבוצות אוכלוסייה המייצגות את הזרמים השונים בחברה הישראלית.

לאורך השנים האחרונות רקמ"ה פעלה עם עשרות מהקהילות הללו בתחומי החינוך הבלתי פורמלי, קיימות, אכלוסיות בעלי מוגלויות ועוד. בשנת 2014 הוכרה רקמה כתנועה משלחת לשנת שירות ע"י האגף הבטחוני חברתי במשרד הבטחון ועל ידי משרד החינוך. הכרה זו מאפשרת לקהילות וגרעינים ברחבי הארץ להפעיל קומונת שנת שירות במרחב הפעילות שלהן, לצד הקהילות הבוגרות. שנת השירות הקהילתית מציעה עבור הצעירים אופק ארוך טווח של חיים מלאי עשייה ומעורבות חברתית, תוך חיבור עמוק לקהילה ולצרכים מקומיים

קהילתיות כזירה: התבוננות על שדה העשייה כזירה קהילתית עם מרכיביה ("השחקנים") השונים והקשרים המצויים בתוכה, מאפשר להבנתו עשייה רלוונטית ומדויקת יותר מתוך נקודות הכוח של היישוב והאתגרים השונים ממקום למקום

קהילתיות כשיטה: העשייה החברתית הנעשית בצוותי עבודה מתפקדים, הניהול העצמי של חיי היום יום (תרבות, יחסים בינאישיים, תכני לימוד, יוזמות חינוכיות, התנהלות תקציבית וכו'), חיבורים ושיתופי פעולה עם בעלי תפקידים ותכניות עירוניות. אלו ביטויים של שיטה קהילתית לעבודה בשנת שירות.

ליצירת קשר
Tivonet