About us

רקמה היא מילה עמוסת משמעויות, שמעלה בדמיוננו מלאכת תפירה מורכבת או קבוצות תאים חיים, מַאֲרָגִים אנושיים ויצירי-אנוש כאחד. זה בדיוק מה שמבקש ארגון רקמה לחַבֵּר - רשת של קישורים שהופכים אנשים לקהילות וקהילות לאורגניזמים חיים המתקיימים במרכזה הפועם של החברה, נותנים ויוצרים כדי לבנות ישראל טובה יותר.

רקמה היא ארגון חינוכי המבקש להפיח אש חדשה בחיים היהודיים בישראל. היא בונה קהילות חדשות ומחזקת קהילות קיימות באמצעות הדרכה ותמיכה במנהיגוּת. תכנית העמיתים שלה לרבנים בהכשרה ותכניותיה לתמיכה מקצועית ברבנים ובמנהיגים אחרים, מאפשרות לרקמה להפיץ את חזון הקהילה שלה מנקודת פתיחה אופטימלית: מנהיגות רבת השראה. רקמה פועלת להגשמת יעדיה באמצעות פניה למנהיגים פוטנציאליים מרקע מגוון, ונסיון לגייסם עבור תכנית העמיתים ועבור אסטרטגיית התמיכה המקצועית שלה.

רקמה היא ארגון בעל מודעות משאבית, ומשקיעה מאמצים גדולים בניסיון לתעל נכסים ישראליים קיימים לקידום מטרותיה, יהיו אלה משאבים אנושיים או תשתיתיים, ישיבות, בתי ספר או תנועות נוער. רקמה גם נהנית מתמיכתה הנדיבה של קרן וורטמן נר-דוד, שהוקמה על ידי שני אנשי עסקים ישראליים: יעקב נר-דוד ואלי וורטמן. תוכנית רקמה הוקמה על ידי קרן וורטמן נר-דוד ומתקיימת אודות הנדיבות של קרן משפחת וויבר, הפדרציה היהודית של לוס אנג'לס וקרן משפחת גיטלסון.

מייסדי רקמה

Rikma