עמותת רקמה - רשת קהילות משימתיות

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת בארץ תופעה של הקמת קהילות משימתיות, אשר מונות כיום כבר מעל 100 קהילות חיים. הקהילות הללו הן קבוצות בוגרות הבוחרות, כמשימת חיים, לחיות באזורי פריפריה חברתית-עירונית וליצור יחד עם שותפים מהמקום תהליכי צמיחה קהילתיים, תוך חיזוק הכוחות הקיימים בקהילה.

הקהילות המשימתיות מפעילות פרויקטים בתחומים שונים, מתוך מטרה לצמצם פערים חברתיים וחינוכיים. הפעילויות נעשות בשיתוף האוכלוסייה המקומית והרשויות המקומיות והן מותאמות לצורכי כל מקום ומקום. הפרויקטים מופעלים במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות, ביניהם: מועדוני נוער, מרכזי למידה, מרכזים לילדים ולנוער בסיכון, וכדומה. נושאי הפעילות כוללים, בין היתר, נושאים חינוכיים, חברתיים ותרבותיים וכן פיתוח מודעות לסביבה ירוקה ובת-קיימא, עבודה עם בעלי מוגבלויות, הפעלת מתנדבים, פיתוח מנהיגות ועוד. הקהילות מגוונות באופיין ומורכבות מקשת רחבה של קבוצות אוכלוסייה המייצגות את הזרמים השונים בחברה הישראלית.
עמותת רקמ
Tivonet