מסלול הנח"ל

מסלול הנח"ל מאפשר לבוגרי שנת השירות הקהילתית להמשיך במסלול הגשמה משותף גם במהלך שירותם הצבאי, תוך העמקת הנגיעה ברעיון הקהילה כאורח חיים בוגר.
המסלול פתוח גם לבוגרי שנות שירות אחרות, אשר רוצים להתחבר לרעיון של קהילה כאורח חיים בוגר, הגשמה משותפת, ועולם של מעורבות, אחריות ושינוי חברתי.
במהלך המסלול ממשיכה הקבוצה להעמיק בתכנים  של בירור אישי, אחריות חברתית, וקהילתיות כאורח חיים וכשיטה.

מסלול הנח"ל מתחיל עוד במהלך שנת השירות. לקראת אמצע שנת השירות (חודשים פברואר מרץ) מתחילה הקבוצה, אשר מיועדת למסלול נח"ל, להתגבש ולהתכונן להמשך המסלול המשותף. ההכנה כוללת מספר סמינרים, אשר מתקיימים בסופי שבוע, ובהם עוסקים בגיבוש, הגשמה משותפת, החברה הישראלית, ומסלול הנח"ל עצמו.

מרכיבי מסלול הנח"ל – לאחר סיום שנת השירות:

מסלול הנח"ל כולל בתוכו ארבעה שלבים מרכזיים:
1.מחנה הכנה – מחנה ההכנה נמשך חודשיים (בחודשים ספטמבר-אוקטובר) ובמהלכו הקבוצה ממשיכה להתגבש, יוצרת את העקרונות המנחים לקבוצה, לומדת על החברה הישראלית, מעמיקה בפיתוח הזהות האישית של כל חניך, ועוסקת במעורבות ואחריות חברתית, ומתכוננת לקראת השירות הצבאי.
במהלך מחנה ההכנה עובדים כל חברי הקבוצה יחדיו בכדי לגייס משאבים להמשך המסלול המשותף שלהם.
2.פרק צבאי ראשון – בפרק זה מתגייסים כל חברי הגרעין, ומחולקים למוקדי השירות השונים – ברדלס (גדוד מעורב), גדוד 50, מ"כיות טירונים, מד"ניות גדנ"ע, מש"קיות הו"ד, ותפקידי מעטפת..
ישנה שאיפה כי חברי המסלול ישרתו במוקדי שירות משותפים, כלומר מספר חברי גרעין אשר יוצאים לשרת יחדיו באחד מהתפקידים. השירות המשותף מאפשר עשייה משותפת לאורך השירות הצבאי, ובנוסף מאפשר לחברי הגרעין לשמור על קשר רציף, ועשייה רציפה לאורך השירות.
במהלך הפרק הצבאי הראשון נפגשים כל חברי הגרעין למספר סמינרים משותפים.
3.פרק המשימה הלאומית – לאחר הפרק הצבאי הראשון, מתאחדים כל חברי הגרעין ויוצאים לפרק המשימה הלאומית. אורכו של פרק זה הוא 10 חודשים, במהלכם מתגוררים כל חברי הגרעין ברשות מקומית, ופועלים בה במשימות חינוכיות חברתיות שונות (בתי ספר, מועדוניות, מרכזי נוער ועוד...). המשימות נבחרות על פי צרכי הארגון והרשות המקומית יחדיו.
במהלך פרק זה מנהלים חברי הגרעין אורח חיים שיתופי משימתי – מנהלים דירה משותפת (כולל ניקיונות, קניות, ניהול הכספים וכו'...) ועוסקים במשימה משותפת.
בתום פרק זה משתחררות הבנות.
4.פרק הבט"ש – לאחר פרק המשימה הלאומית חוזרים הבנים לפרק צבאי של 6 חודשים, בו הם מבצעים משימות של ביטחון שוטף לפי צרכי הצבא.

מסלול הנח
Tivonet