תהליך המיון


מטרת תהליך המיון היא כפולה: לבדוק את התאמת המתמיין לשנת השירות, ולעזור למתמיין להבין האם שנת השירות שלנו מתאימה עבורו. כיוון שכל מוקד שונה מעט, בשל צרכי המקום ואופי קהילת הבוגרים, רוב תהליך המיון מתבצע בנפרד עבור כל מוקד.

 

השלב הראשוו הוא כנס מתעניינים ראשוני.

כנסי החשיפה יתקיימו בתאריכים הבאים:

5.11   - בתל אביב
10.11 - ביוקנעם
19.11 - בירושלים

Tivonet