תהליך המיון

מטרת תהליך המיון היא כפולה: לבדוק את התאמת המתמיין לשנת השירות, ולעזור למתמיין להבין האם שנת השירות שלנו מתאימה עבורו. כיוון שכל מוקד שונה מעט, בשל צרכי המקום ואופי קהילת הבוגרים, חלק מתהליך המיון מתבצע בנפרד עבור כל מוקד.

 
לאור משבר הקורונה תהליך המיון שלנו עובר התאמות ושינויים על פי הגדרות ונהלי משרד הבריאות.
 
בקרוב נפרסם פרטים על תהליך המיון לשנת תשפ"ג - 2022-2023.

 

Tivonet