שנת שירות

בשנת 2014 הוכרה רקמה כתנועה משלחת לשנת שירות ע"י האגף הבטחוני חברתי במשרד הבטחון ועל ידי משרד החינוך. הכרה זו מאפשרת לקהילות וגרעינים ברחבי הארץ להפעיל קומונת שנת שירות לצידן בכדי להרחיב את העשייה.

שנת השירות ברקמ"ה מציעה מודל קהילתי הכולל שלוש רגליים מרכזיות: התנדבות, קבוצה ולימוד

התנדבות

עיקר זמנם של מתנדבי שנת השירות מיועד לעשייה חינוכית וחברתית. השינשינים מתנדבים במסגרות חינוך פורמאליות (בתי ספר, קידום נוער, ועוד), ובלתי פורמאליות (מועדוניות, מועדונים שכונתיים, מועדוני נוער, בתים חמים, ועוד) בהיקף של כ 40 שעות שבועיות.
תפקיד השינשינים במסגרות הינו חיזוק חניכים ברמה החברתית רגשית, ויצירת דמות בוגרת חיובית (מעיין אח\אחות גדולה). בנוסף מובילים השינשינים פעילויות לקבוצות שונות, במגוון רחב של נושאים.

לימוד

יום וחצי בשבוע מוקדש ללימוד ובירור של "שאלות החיים הגדולות". השיעורים נלמדים בצורה סדנאית (לרוב בעזרת טקסטים) וכוללים מגוון רחב של נושאים וביניהם: חינוך, חלוציות, חברה וכלכלה, ביקורת ואלטרנטיבה, מרכז ופריפריה, יהדות, ועוד. חלק מהשיעורים מתקיימים בכל מוקד שנת שירות (קומונה) בנפרד, וחלק מתקיימים לכל השינשינים יחד.

קבוצה

הקבוצה היא חלק מחווית היום-יום של השינשין ברמת השגרה (ניהול דירה, קניות, בישולים, ניקיונות ועוד) וגם ברמת השותפות הרעיונית.
הקבוצה מלווה על ידי מדריך המלווה את התהליך האישי והקבוצתי, ובנוסף לכך ישנו זמן שבועי המוקדש לקבוצה כמו ערב תרבות, שיחת קבוצה, צוותי פנים ועוד.

במהלך השנה יש עוד מספר אלמנטים:

סמינרים וסדרות: ישנם מספר סמינרים לאורך השנה. בסמינר מקדישים מספר ימים לנושא מסויים שיכול לכלול קבלת כלים, העמקת ידע, התנסות וחשיפה ועוד.

קהילת בוגרים משימתית: אנו מזמינים את השינשינים להכיר את עולם הקהילות המשימתיות מקרוב. קומונות שנת השירות נמצאות לצד קהילות משימתיות אשר הקשר איתן שונה ממקום למקום על פי אופי הקהילה וצרכי השינשינים.


רציונל
Tivonet