שנת שירות

בשנת 2014 הוכרה רקמה כתנועה משלחת לשנת שירות ע"י האגף הבטחוני חברתי במשרד הבטחון ועל ידי משרד החינוך. הכרה זו מאפשרת לקהילות וגרעינים ברחבי הארץ להפעיל קומונת שנת שירות במרחב הפעילות שלהן, לצד הקהילות הבוגרות.

שנת השירות ברקמ"ה מציעה מודל קהילתי הכולל שלוש רגליים מרכזיות:

התנדבות

עיקר זמנם של מתנדבי שנת השירות מיועד לעשייה חינוכית וחברתית. השינשינים מתנדבים במסגרות חינוך פורמאליות (בתי ספר, קידום נוער, ועוד), ובלתי פורמאליות (מועדוניות, מועדונים שכונתיים, מועדוני נוער, בתים חמים, ועוד) בהיקף של כ 40 שעות שבועיות.
תפקיד השינשינים במסגרות הינו חיזוק חניכים ברמה החברתית רגשית, ויצירת דמות בוגרת חיובית (מעיין אח\אחות גדולה). בנוסף מובילים השינשינים פעילויות לקבוצות שונות, במגוון רחב של נושאים.

לימוד

יום בשבוע מוקדש ללימוד ובירור של "שאלות החיים הגדולות". השיעורים נלמדים בצורה סדנאית (לרוב בעזרת טקסטים) וכוללים מגוון רחב של נושאים וביניהם: חינוך, חלוציות, חברה וכלכלה, ביקורת ואלטרנטיבה, מרכז ופריפריה, יהדות, ועוד.

קבוצה

הקבוצה היא חלק מחווית היום-יום של השינשין ברמת השגרה (ניהול דירה, קניות, בישולים, ניקיונות ועוד) וגם ברמת השותפות הרעיונית.
הקבוצה מלווה על ידי מדריך אשר מלווה את התהליך האישי והקבוצתי, ובנוסף לכך ישנו זמן שבועי המוקדש לקבוצה כמו ערב תרבות, שיחת קבוצה, צוותי פנים ועוד.

בנוסף ישנם עוד מספר מרכיבים:

התנדבות חקלאית: לאורך שנה ישנם 3-5 שבועות של התנדבות חקלאית בהם יוצאים השינשינים להתנדב 
בעבודות חקלאיות מגוונות.

סמינרים וסדרות: ישנם לפחות 3 סמינרים לאורך השנה. בסמינר מקדישים מספר ימים לנושא מסויים שיכול לכלול קבלת כלים, העמקת ידע, התנסות וחשיפה ועוד. סמינרים לדוגמא: סמינר פתיחת שנה, סמינר צבא, סמינר אמצע, סדרת סיכום ועוד...

•קהילת בוגרים משימתית: השינשינים נמצאים לצד קהילת בוגרים משימתית וישנו קשר בין הקהילה לבין השינשינים. הקשר משתנה בן הקהילות השונות בהתאם לאופי הקהילה, וצורך השינשינים ויכול לכלול משפחות מאמצות, ליווי משימתי, קבוצתי או אישי, טיולים משותפים, לימוד משותף ועוד.


רציונל
Tivonet