במה שנת השירות היא קהילתית וכיצד התכנית מחנכת ל"קהילתיות"

קהילתיות כזירה: התבוננות על שדה העשייה כזירה קהילתית עם מרכיביה ("השחקנים") השונים והקשרים המצויים בתוכה, מאפשר להבנתו עשייה רלוונטית ומדויקת יותר מתוך נקודות הכוח של היישוב והאתגרים השונים ממקום למקום
קהילתיות כשיטה: העשייה החברתית הנעשית בצוותי עבודה מתפקדים, הניהול העצמי של חיי היום יום (תרבות, יחסים בינאישיים, תכני לימוד, יוזמות חינוכיות, התנהלות תקציבית וכו'), חיבורים ושיתופי פעולה עם בעלי תפקידים ותכניות עירוניות. אלו ביטויים של שיטה קהילתית לעבודה בשנת שירות.
במה שנת השירות היא קהילתית  וכיצד התכנית מחנכת ל
ליצירת קשר
Tivonet