מוקדי שנת השירות

משימות השינשינים בעיר נקבעות יחד עם קהילת הבוגרים בעיר, ומחלקת החינוך\נוער. ולכן המשימות של השינשינים שונות מעט בין מוקדי הפעילות השונים.

משימות השינשינים בעיר כוללות התנדבות בבתי ספר יסודיים, חטיבת ביניים, מועדונית רווחה לנערות, מועדונית רווחה לבני העדה האתיופית בגילאי ה-ו, בית הנוער העירוני, ועבודה סוציאלית קהילית (ריכוז פרוייקטים קהילתיים בעיר בליווי עו"ס קהילתית, כולל זיכרון רב תרבותי בסלון, משפחה מתנדבת ועוד...). בנוסף חלק ממתנדבי שנת השירות מלווים ילדים, בני נוער, בעלי צרכים מיוחדים, וקשישים באופן פרטני.

המוקד הינו מוקד המשלב מתנדבי שנת שירות דתיים וחילוניים, המתגוררים בשתי דירות נפרדות (דירת בנות, ודירת בנים).
משימות השינשינים בעיר כוללות התנדבות בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכון, ליווי מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים, מועדונית רווחה לנערות, מרכז נוער לגילאי חטיבה, מרכז נוער לגילאי תיכון, הדרכת נוער ביסוד המעלה, וליווי פרטני של ילדים ונוער.
משימות השינשינים בעיר כוללות התנדבות בחטיבות ביניים ותיכונים, הדרכת נוער במגוון מסגרות בלתי פורמליות, מועדונית רווחה לנערים, ומועדונית רווחה לנערות.
משימות השינשינים בעיר כוללות התנדבות בבית ספר יסודי, חטיבות ביניים, תיכונים, השתלבות במועדון השח מט העירוני, מרכז נוער, מועדוני נוער שכונתיים, וליווי מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים.
משימות השינשינים בעיר כוללות חטיבות ביניים, תיכונים, מרכז נוער, מרכז קהילתי לבני העדה האתיופית, השתלבות בפעילות יחידת האיתור העירונית, ומועדון רווחה לנערות.

תהליך המיון

מטרת תהליך המיון היא כפולה: לבדוק את התאמת המתמיין לשנת השירות, ולעזור למתמיין להבין האם שנת השירות שלנו מתאימה עבורו. כיוון שכל מוקד שונה מעט, בשל צרכי המקום ואופי קהילת הבוגרים, רוב תהליך המיון מתבצע בנפרד עבור כל מוקד.

ליצירת קשר